Vana maja küttekulud alla!

Uued majad kerkivad kõik eeskujulike energiamärgistega ning sooja pärast elanikud palju rabelema ei pea. Õnneks saab ka vanemad majad mugavamaks ja efektiivselt energiatõhusamaks muuta. Jagame näpunäiteid, millega saab iga majaomanik oma kütteperioodi mugavamaks, soojemaks ja soodsamaks muuta.

Mul on päevi näinud ahiküttega maja. Millest peaksin alustama?

Meie EnergiaStuudios usume, et hea elu võtmeks on kodu, kus on mõnus olla liigsete pingutusteta. Eriti hea oleks, kui kulutamise asemel hakkaks elamispind hoopis raha sisse tooma, kuid kuidas seda saavutada? Energiatõhusa kodu ei pea ilmtingimata olema uus maja. Ka juba armsaks saanud elamuid on võimalik suhteiselt lihtsalt kaasaegseks teha.

Kõige esimese asjana tuleks püstitada eesmärk, milline võiks olla uus küttelahendus. Kas see peaks olema täisautomaatne? milline oleks võimalik eelarve uue süsteemi rajamiseks? Läbi tuleks mõelda, kui palju olemasolevast lahendusest soovitatakse säilitada ning mis kindlasti vajab asendamist.

Enne uue küttesüsteemi soetamist tuleks kindlasti lasta maja soojusvajadus (küte ja soe tarbevesi) välja arvutada. Selleks on üldjuhul küttele spetsialiseerunud ettevõtte projekteerija, kes vajalikud arvutused teeb. Kui soojusvajadus on ebaselge, võib soetatav soojuspump osutuda liiga lahjaks või võimsaks, mis omakorda ei vii soovitud lõpptulemuseni. Olete ehk isegi kuulnud lugusid soojuspumpade omanikest, kelle elektriarved on hoopis kasvanud. Põhjus asub just nimelt siin.

Kuidas teha parimaid valikuid pidades silmas piiratud eelarvet? Mida teha, kui enda eelarve jääb liiga väikeseks?

Süsteemi ülesehitus on kindlasti kulukas, aga nutikalt lahendades võidate igakuistelt püsikuludelt piisavalt, et algne investeering ei tunduks liiga kallis. Lisaks on 2020. aasta lõpuni võimalik taotleda Kredexilt toetust küttesüsteemi ehitamiseks. Tulenevalt piirkonnast on sedasi võimalik säästa kuni 50 protsenti soetusmaksumuselt ja see teeb investeeringu tasuvusaja palju lühemaks.

Kas kõige kallim on alati parim? Mis on erinevate eriosade kvaliteedinäitajad?

Kõige kallim ei pruugi tõepoolest olla kõige parem. Iga inimesel on oma mugavussoovid, iga maja on erinev ja seetõttu tuleks lähtuda seadme valikul just isiklikest soovidest. Mõnel kallil seadmel on funktsioonid, mis ei pruugi olla iga inimese jaoks sobilikud valikud. Seepärast ei ole mõtet osta ka lahendust, kus on asju, mille eest tuleks juurde maksta, aga neid ei kasutata.

Üheseid kvaliteedinäitajaid on raske välja tuua. Pigem tuleks lähtuda konkreetse elamu vajadusi silmas pidades konkreetsetest näitajatest. Tähtis on see, et nähakse tervikpilti ja kõik eriosad (küte, küttejaotus, ventilatsioon) sobivad omavahel kokku.

Kuidas on need kõnealused eriosad omavahel seotud? Kas ja miks tuleb neid kõiki korraga käsitleda?

Kui valitakse soojuspumpa, siis ei saa jätta tähelepanuta küttejaotust, mille kaudu viiakse soojus majja. Kui valitakse näiteks radiaatoreid, siis tuleb kindlasti valida sellised radiaatorid, mille sobiv küttevee temperatuur ei ületaks soojuspumba poolt kõige kasumlikumat väljastatavat küttevee temperatuuri. Selline nüanss võib saada vägagi saatuslikuks külmade ilmade korral, kus kodu võib jääda külmaks või on püsikulud ebamõistlikult kõrged.

Kui ma ei saa korraga kõike ära teha, mis on kõige olulisem, millest alustada?

Tähtsuse järjekord ei olegi niivõrd oluline üldises mõttes, kuivõrd on projekti alguses hästi defineeritud lähteülesanne ja lõpptulemus. Vastavalt lähteülesandele saab ka kõik elemendid loogilise tähtsuse järjekorda panna. Erinevaid etappe saab loomulikult luua, kuid see on juba personaalne ja siinkohal on üldistada raske.

Mis on enimlevinud vead, mida vana maja renoveerimisel tehakse?

Kõige suurem viga on see, et otsitakse seda „kõige odavamat“, mis iseenesest ei ole vale, kuid sealjuures unustatakse ära olulised faktid: sobivus majaga, sobivus Teie mugavussoovidega, seadme suutlikkus hoonet kütta ja nii edasi.

Teine oluline peatükk on hoone soojuskoormuse välja selgitamine. Liiga sageli usaldatakse kellegi arvutusi, kes ei oma mingisugust pädevust arvutuste tegemiseks ning selle tulemusena võib saada seadme, mis ei ole absoluutselt vajalikuks tööks mõeldud.

Kuna tegemist on olulise investeeringuga Teie kodusse ja tulevikku, siis paneme Teile südamele, et parima tulemuse saamiseks tuleks kindlasti kaasata oma ala spetsialistid.