maasoojuspump

Energiastuudio terviklahendustega suudame lubada parima kasutusmugavuse minimaalsete püsikuludega suurima turvatunde saavutamiseks.

Meie pühendumus oma tegevuse pidevale arengule tagab meie klientidele ja partneritele pideva ja pikaajalise edu. Ettevõte võtab vastutust keskkonna ja meie ühiskonna ees väga tõsiselt. Tõhusad süsteemilahendused koos pikaajalise planeerimisega tagavad, et maailma ressursse koheldakse väärikalt ning tervis ja elukvaliteet seatakse esikohale. 

Pakume täislahendusi, näeme ette seoseid erinevate eriosade vahel ning läbi avatud suhtluse saame organiseerida teostuse läbimõeldult ning organiseeritult. Selliselt saame olla kindlad, et kõikide Teie hoone sisekliima mugavussoovidega on arvestatud ning need on lahendatud parimal võimalikul viisil.

EnergiaStuudio peamised tegevusalad on veevarustus, küttejaotus, ventilatsioon, soojuspumbad, päikesepaneelid. Lisaks pakume nõustamisteenust, mis aitab klientidel jõuda soovitud unistuste täitumiseni.

soojustagastusega-ventilatsioon-airobot-energiastuudio

Igapäevaselt kallinevad energiahinnad ja lõppu ei paista

Statistikaameti andmetel tõusid juulis hinnad eelmise kuuga võrreldes 1,9 protsenti, ent aastataguse ajaga võrreldes ulatus hinnatõus 22,8 protsendini. Energiahinnad kallinesid aastaga 87 protsenti, põhjustades üldisest hinnakasvust ligikaudu poole.

IV kvartali alguses hakkab paljudele kehtima uus hinnakiri gaasiküttele ja muude energiakandjate hinnad on viimase aasta jooksul kasvanud kohati mitu korda. Sellest tulenevalt oleme oma klientidega igapäevaselt lahendamas probleemi, et kuidas tagada energiatõhusaid kodusid mõistlike kasutuskuludega.

Siinkohal on riik andnud abikäe energiatõhususe saavutamiseks läbi KREDEXi meetmete ja uue kehtiva määrusega on võimalus ka 2000a ja edasi elamutele täiendavaid energiatõhususe meetmeid. Võimalus siis terviklikule renoveerimisele, kui ka osalisele renoveerimisele. 

Kuidas meie aitame klientidel saavutada energiatõhusamaid ja energiakandjast sõltumatumaid lahendusi

energiastuudio

Energiastuudio klientide seas populaarseim lahendus, mida küsitakse on küttesüsteemide täiendamine, näiteks õhk-vesi või maakütte soojupumba paigaldus koos põrandkütte ja/või radiaatorküttega kui täna on elektriküte või siis ainult ahjuküte. Selle juurde, kui elamul on tingimused olemas küsitakse valdavalt ka päikesepaneelide lahendust, et ise energiat tootes hoida kokku kulusid ja suurendada tulusid, et talvisel ajal kõrgemaid elektriarve kulusid katta.

Parema sisekliima jaoks ei ole vähemtähtis ventilatsioonisüsteem. Oleme märganud kasvavat trendi, et möödunud ehitusbuumi ajal ehitatud majades olevad ventilatsiooni seadmed hakkavad oma kasulikku eluiga minetama ja seetõttu on palju renoveerimisprojekte, kus vanad seadmed vahetatakse välja uute ja efektiivsemate vastu. 

Kõige selle juures ei tegele me ainult renoveerimistega vaid ehitame ka uusi maju, kus terviklahendusena teeme töid projekteerimisest kuni teostuseni.

Universaalteenuse hinnapakkett elektrihinnale

Avalikkuse ette on jõudnud eelnõu, mille kohaselt saavad kodutarbijad alates 1. oktoobrist võimaluse hakata kasutama elektri universaalteenust, mille hinna kooskõlastab konkurentsiamet. Prognoositud kWh hinnaks ennustavad analüütikud 12 senti kWh kohta, kuid Eesti Energia on juba öelnud, et Narva jaamast ei ole võimalik odavamat kui 20 senti kWh elektrit toota.

Hetkel on populaarne võimalus fikseerida hinnakiri kuni seitsmeks aastaks, kuid lepingust väljumine nõuab kopsaka trahvi. Võimalik, et suudate trahviraha kasumiks püüda esimese aastaga, kui päevased elektrihinna tipud ulatuvad seal 70-100 sendindi kWh kohta, kuid ei kirjelda keegi ka täpsemalt, et mis on riigil plaanis abipaketina ja mida üldiselt majandus teeb seoses olukorraga turul, kus inflatsioon on kõrge ning majanduskriisi ilmingud lõuna poolt juba paistavad.

Energiastuudio saab enda poolt öelda, et pikaajaliselt kõige väiksema energiatarbimisega on maasoojuspump, kus energiat ammutatakse pinnasest või energiapuurkaevust ja elektrienergiat peamiselt kasutatakse süsteemi töös hoidmiseks. Õhk-vesi soojuspumba puhul tuleb arvestada miinus kraadide juures lisaküttena elektrikütet, kuid aastane keskmine kasutegur olenevalt seadmest jääb siiski 1:4-1:6le (ehk 1kw elektrit on kuni 6kW soojusenergiat).

Viimane aeg reageerida – kes otsustab liiga kaua ei pruugi enam soovitud ajal soojuspumpa või ventilatsiooniagregaati saada

Oleme igapäevaselt suhtluses maaletoojate ning tehastega ja hetkel on mitmeid pudelikaelasid, mis on põhjustatud erinevates tootmistes tarneraskusi. Seoses gaasiturul toimuvaga on ka aktiveerinud teised Euroopa turud, mis muidu olid tugevalt keskendunud ainult gaasiküttele. Seetõttu ei olnud ennemkõike näha ette sõjalisi tegevusi ning polnud võimalik ka prognoosida nõudlust pragusega võrreldavaks.

Täna soetatud soojuspump on tark investeering, sest võrreldes mitme erineva kütteliigiga on sääst kuni 80%. Näiteks gaasiküte võrreldes soojuspumbaga siis õhk-vesi soojuspump on vähemalt 3x suurema kasuteguriga aastases kasutuses.

Viimane aeg on teha päring www.energiastuudio.ee lehel või helistada meie üldtelefonile või müügiinimesele.

tere@energiastuudio.ee
+372 5333 5761