Päikesepaneelid katusel toovad elektri majja ja aitavad kokku hoida

Tänapäeval ei ole ilmselt enam kedagi, kes poleks kuulnud päikeseenergiast ja aina enam võib päikesepaneelide kasutust nii linnapildis kui mujalgi märgata. Kuidas see süsteem täpsemalt toimib, millistele hoonetele see kõige sobilikum on ja millega päikesepaneelide paigaldamisel kindlasti arvestada tuleks?

Kuidas kogu see süsteem siis täpsemalt toimib?

Sinu majas on kõik elektriseadmed ja tarbijad ühendatud ühtsesse elektrivõrku. Kui õues paistab päike ja jaam on töös, siis toodetakse meie maja võrku energiat. Kõik tarbijad, mis kasutavad oma tööks elektrit, saavad kõigepealt tarbida lokaalselt ehk kohapeal päikesest toodetud energiat. Suurema tarbimise puhul võetakse puudujääv energia võrgust juurde.

Millega kindlasti arvestama peaks?

Mõistlik on alustada planeerimisest, teha endale selgeks, kui suured on tarbimised, kui suured on soovid ning võimalused. Sealt edasi oskab paigaldusettevõtte spetsialist soovitada, millist ja kui suurt süsteemi võiks kavandada.

Millal oleks üldse kõige õigem aeg hakata mõtlema päikesepaneelidele?

Ei ole valet aega keskkonnasäästliku mõtteviisini jõudmiseks. Päikesepaneele saab paigaldada nii uuele, vanale, renoveeritavale kui vastvalminud majale. Tõsi, mõnel juhul võib planeerimisfaasis tehtud tark otsus hiljem finantsiliselt, arhitektuurselt või tehniliselt parema tulemuse võimaldada.

Kuidas nende paigaldamine käib? Mulle on kõrvu jäänud, et kõige stabiilsema energiatootmise saavutamiseks tuleks päikesepaneelid paigaldada suunaga lõunasse.

Meie kliimas on kõige parem paigaldada päikesepaneelid suunaga võimalikult lõunasse. See annab suurima tootluse. Samas on võimalik paigaldada ka ida-lääne suunaliselt. Seal on mõned eripärad, aga on võimalik tasuv süsteem ka selliselt ehitada.

Kas katuse osas on ka mingeid tingimusi või eeldusi?

Kõikidele katustele on võimalik tehnoloogiliselt õige lahendus välja mõelda. Jätame seejuures kõrvale traditsioonilised katused nagu roo- ja pilpakatus.

Kuidas tänapäeval tootjad sellega arvestanud on, et paneelid sobituks maja ilmega ja et need oleks erinevatele ilmastikuoludele võimalikult vastupidavad?

Tänapäeval on väga palju erinevaid paneelide lahendusi. Valida saab standardvärvide, mõõtude ja tehnoloogia järgi. Samuti on võimalus katusekatte asemele paneele paigaldada. Kõigil lahendustel on omad plussid ja miinused. Nendest kõige sobilikuma aitab pädev ettevõte välja valida.

No kui nüüd paneelid on paigas, millal ma raha säästma hakkan?

Jaama saad tööle lülitada pärast liitumispunkti valmimist ja uue võrgulepingu sõlmimist. Ära ei tohi ka unustada energia ostu-müügilepingu sõlmimist. Viimane määrab, kui tulus meile jaam on.

Kas siis kokkuhoidu võin märgata juba järgmisel kuul?

Kokkuhoidu näeb kohe pärast inverteri käivitamise tingimuste täitmist (võrguleping jne).Inverteri ekraanilt/äpilt näed hetkel toodetava energia võimsust. See ongi sinu otsene kokkuhoid.Lihtsustatult – kui su inverter näitab tund aega järjest võimsust 2,4kW, siis on sinu ühes tunnis kokkuhoitud energia hulk 2,4kWh. Selle energia saad sa ära tarbida oma elektrivõrgus või müüa ülejäägi maha.

Iga asi vajab ju ka hooldust, kuidas päikesepaneelidega edaspidi toimetama peaks?

Soovitame üks kord aastas tellida päikesejaamale ennetava hoolduse. Selle jooksul vaadatakse üle pistelise kontrolli põhimõttega kinnitused, kaablid jms. osad. Kaugjälgimise korral vaadatakse üle ka tootmisandmed ning kontrollitakse võimalikke veateateid seadmetes.