Mida teha, kui küttesüsteem ei toimi?

Mida teha, kui vana küttesüsteem ei toimi ning küttearved on üle mõistuse suured? 

Eestis on veel endiselt palju neid majapidamisi, kus maja soojaks saamiseks kasutatakse puitu, elektrit ja kütteõli ehk kasutusel on kallite püsikuludega küttesüsteemid, mis pahatihti on amortiseerunud ega täida enam oma eesmärki. Ligikaudu paarisajatuhande elaniku jaoks muutub teema aktuaalseks just nüüd, enne talve ja külma ilma tulekut.

Juhul kui küttearved on suured ning maja soojaks saamisele kulub palju aega, tööd ning raha, on õige aeg kriitilise pilguga üle kontrollida hoone küttesüsteem ning vajadusel ette võtta renoveerimistööd. Kindlasti tasub aga seljatada hirm, et vana maja küttesüsteemi renoveerimine tähendab ilmtingimata terviksüsteemi uue vastu vahetamist. Ei tähenda.

Päris palju saab ära teha, kui küttesüsteemi korralikult hooldada või probleemide esinemise korral vahetada välja süsteemi amortiseerunud osad. Nii väga vanu, kui ka hooldamata küttesüsteeme on võimalik renoveerida, iseasi muidugi, kui otstarbekas see on. Enne, kui asutakse reaalseid tegevusi tegema, tuleb paberile panna plussid ja miinused, oma soovid ning võimalused. Olemasoleva olukorra kaardistamiseks, süsteemi võimekuse hindamiseks ja sobivaima lahenduse leidmiseks tasub kindlasti pöörduda spetsialisti poole, vastasel juhul võib kahju olla kasust suurem. Kogenematus või oskamatus võivad teinekord teha asja hullemaks kui see juba on. Soovitame majaomanikel, kel soov oma küttesüsteem üle vaadata ja seda renoveerida, vähemalt spetsialistidega konsulteerida, et saada esialgne kindlus, et tegevus on ohutu ja õige.

Kust jookseb mõistlikkuse piir – lihtsalt hooldada, vahetada välja küttesüsteemi osad või renoveerida terviklikult?

Mõistlikkuse piir jookseb iga inimese jaoks erinevalt ning selle dikteerivad ühelt poolt vajadused ja soovid, teiselt poolt aga võimalused. Kes eelistab madalamaid püsikulusid, kes lihtsalt mugavust. Esimese asjana tuleks selgeks teha, mis olemasoleva süsteemi puhul vajaka jääb: on need liiga kõrged püsikulud, ebamugav kasutus või mõni muu faktor?  Seejärel on võimalik pakkuda lahendusi, mis elimineeriks need murekohad.

Kiiresti tuleks aga tegutseda neil, kelle küttesüsteemil on silmaga märgatavat oksüdeerumist või veel hullem, leket. Sellisel juhul tuleks kiiremas korras pöörduda spetsialisti poole, kes selgitab välja, kas süsteem vajab lihtsalt hooldust või tuleb hakata tegema renoveerimisplaane.

Vana küttesüsteemi hooldus on tõenäoliselt kõige valutum ja esialgu ehk ka kõige vähem hinnatundlikum lahendus, mille järel kestab küttesüsteem veel aastaid ning mille efektiivsus tõuseb taas ootuspärasele tasemele, kuid mis pikemas perspektiivis ei pruugi olla mugav ega ka rahasäästlik lahendus. Selleks, et hoida kokku püsikuludelt, tuleks võrrelda olemasolevaid püsikulusid küttele näiteks kaasaegsete küttesüsteemide, sh soojuspumpade püsiküttekuludega. Kui vahetada õli- või elektriküttesüsteem välja soojuspumba vastu, on näiteks võimalik küttekuludelt võita kuni 80%, mis on iga nurga pealt vaadates märgatav kokkuhoid. Vana süsteemi uue vastu vahetamine võib esialgu tunduda kallis, kuid kui minna näiteks elektri- või õlikütte pealt õhk-vesi või maaküttele üle, siis tasuvusaeg võib olla isegi alla 3 aasta. Loomulikult sõltub see maja suurusest, kui ka inimese enda mugavussoovidest.

Mugavus ongi teine oluline põhjus hinna kõrval, miks tehakse lõpuks otsus vahetada välja kogu vana ja aegunud küttesüsteem mõne modernse täisautomaatse küttesüsteemi vastu. Täisautomaatne soojuspump kütab maja iseseisvalt ja ei vaja sealjuures ühtegi füüsilist tegevust vastupidiselt näiteks puiduga kütmisele, mis on paljude jaoks tülikas ja kulukas. Selleks, et puitahjuga tuba soojaks saada, kaasneb rida tegevusi, mis esiteks röövivad väga palju väärtuslikku aega ning õhendavad ka märkimisväärselt rahakotti juhul, kui endal metsatukka, kust puid saada, käepärast pole..

Seega on palju, mida kaaluda, kui teemaks tuleb küttesüsteemi renoveerimine. Ka valikuid on palju, sest tulemusi annavad näiteks nii osaline küttesüsteemi remont kui olemasoleva süsteemi kombineerimine uue lahendusega, mis võimaldab paralleelselt kasutada lausa kahte süsteemi või jätta olemasolev n-ö tagavaraks. Samas pole viimane alati mõistlik, sest näiteks tänapäevased soojuspumbad on sedavõrd efektiivsed, et ei vaja toetavat süsteemi.

Kuidas jõuda otsuseni?

Sobiva lahenduse leidmiseks tuleks alustada spetsialistiga avatud vestlusest, mis viib personaalse parima lõpptulemuseni. Vaid oma ala tundev spetsialist oskab anda korrektse ülevaate küttesüsteemi probleemidest ja võimalustest neid lahendada. Kindel on aga asjaolu – võimalusi on palju. Ja et leida sobivaim lahendus vana küttesüsteemi renoveerimiseks, tuleb igal inimesel oma soovid selgelt ja võimalused ausalt välja öelda. Tõenäoliselt ongi inimestel, kes igapäevaselt küttesüsteemidega kokku ei puutu, keeruline leida iseseisvalt parimaid võimalikke lahendusi, küll aga on igaühel sees soovid. Ja kui need soovid selgelt välja öelda, siis oleme meie omalt poolt valmis leidma lahendusi ka kõige keerulisematele soovidele. Kõige tähtsam on leida vastused küsimustele: „mis ei meeldi?“ ja „mis võiks olla see, mis meeldiks?“

Ent olgu küttesüsteem uus või vana paneme kõigile südamele, et hoolt vajab see ikka. Soojuspumpade puhul on mõistlik neid kord aastas lasta spetsialistil üle vaadata, sest kõik, mis liigub, see ka kulub ja ennetamaks suuremaid probleeme, tuleks süsteemi jooksvalt jälgida. Põrandakütte ja radiaatorkütte torustik tuleks pesta/puhastada ca 7-10 aasta tagant. Selle reaalne vajadus sõltuvalt vee kvaliteedist, mida on võimalik hinnata regulaarsete hooldustööde käigus.

Seega nüüd, mil talvekülmad juba näpistavad, võiks maha pidada ühe jutuajamise küttelahendustest ülevaadet omavate spetsialistidega, sest veel ei ole hilja üle mõistuse suuri küttekulusid vähendada. Seda juba sel hooajal, sest kui rääkida ainult küttesõlme vahetusest, on see tavaliselt vaid 1-2 päeva töö ning seda saab korraldada selliselt, et vahepeal maja talumatult maha ei jahtuks. Kui aga on soov välja vahetada ka majasisene kütte pool (radiaatorid või põrandaküte), siis tavaliselt kulub selleks nädal. Küll aga saab ka sellisel juhul teha tööd nii, et pere välja kolima ei pea.