miks valida soojuspump

Soojuspump on maja süda, mis annab mugava ja hubase kodusoojuse, kuid õige ja sobivaima leidmine võib tihtipeale korraliku peavalu tekitada.

Pumba tööpõhimõte

Pump annab meile võimaluse tegeled asjadega, mis elus olu olulised, näiteks veeta kvaliteetaega perega lauamänge mängides. Tegemist on täisautomaatse lahendusega, mis ei vaja omaniku poolt mingisugust sekkumist, et tuba soe oleks ja kraanist voolaks mõnusalt soe tarbevesi. Kuna enamus energia saadakse loodusest, on see siis maapõuest või otse õhust, on tegemist ka väga keskkonnasäästliku küttelahendusega. Tänapäeva kiires maailmas on aeg meile kõige kallim ja soojuspumbaga aega endale juurde saabki.

kohene sääst

mugav ja ohutu

kiire paigaldus

keskkonnasäästlik kütteviis

soojuspumba eelised

Soojuspump on seadeldis, mis kannab soojusenergiat madalama temperatuuriga keskkonnast kõrgema temperauuriga keskkonda. Jahedamast keskkonnast kantakse energia külmaaine (soojuskandja) abil köetavasse keskkonda. Kütteks kasutatakse välisõhu, maapinna, veekogude, puurkaevude jm energiat. Külmikud töötavad samal põhimõttel, kuid vastupidiselt eemaldades soojust.

Soojuspumpasid on oluliselt soodsam pidada kui põlemise põhimõttel ülesehitatud süsteeme. Lisaks, mida efektiivsemalt on süsteem üles ehitatud, seda suurem on ka pikaajaline kokkuhoid. Hoolimata sellest, et paigaldamiskulud võivad tunduda suuremad võrreldes muude kütteliikidega, võib selline investeering aastas palju kokku hoida.  

Soojuspumbad ei vaja regulaarset tähelepanu, kuid aastas korra oleks mõistlik kutsuda spetsialist, kes süsteemi üle vaatab ning vajalikud hooldustööd teostab. Selliselt tagab süsteem pikkadeks aastateks muretu, mugava ja säästiliku sisekliima.  

Soojuspumbad on turvalisemad kui teised küttesüsteemid, milles kasutatakse näiteks õli või elavat tuld. 

Soojuspumbad vähendavad sinu ja sinu elamise süsinikujälge, lisaks on nad efektiivsed energia soojuseks muundajad.  

Palavatel perioodidel on võimalik soojuspumpade tööpõhimõtet teisipidiseks keerata ehk kasutada ka jahutamisel.

Soojuspumba eluiga võib olla kuni 50 aastat, keskmiselt jääb see siiski 15-20 aasta kanti, sest teatavate probleemide esinemisel on pumba väljavahetamine kiirem ja lihtsam viis kui selle parandamine. Soojuspumbad on sellest hoolimata väga stabiilsed ja kindlad soojusallikad.  

On olemas meetmeid toetuse aitamaks omanikel nende elamuid rekonstrueerida. Toetuse eesmärk on väikeelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine, energiakulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine.

LIIGA VÕIMSA SOOJUSPUMBAGA KAASNEVAD PÕHJENDAMATULT SUUREMAD PÜSIKULUD JA LIIGA VÄIKE SOOJUSPUMP VÕIB LISAKS SUURTELE KULUDELE KA KÜLMEMATE ILMADE KORRAL KODU KÜLMAKS JÄTTA.

maasoojuspump

õhk-vesi soojuspump

õhk-õhk soojuspump

Maasoojuspump ehk maaküte kasutab maapinda salvestunud päikeseenergiat. Peamiselt kasutatakse nelja erineva allikaga maakütte lahendust, kus energiat kogutakse pinnasest (maakollektor), põhjaveest (puurkaevud), veekogust (tiigid, järved) või soojuspuuraugust (energiakaev). Levinuim ja enamasti ka soodsaim on horisontaalne maakollektori paigaldus.

Õhk-vesi soojuspump on parim lahendus kliendile, kes soovib küttelahenduses kasutada soojuspumpa, kuid pole võimalik olemasolevat krunti maasoojuspumba rakendamiseks kasutada. Õhk-vesi-tüüpi soojuspump kasutab sooja tootmiseks ära välisõhku salvestunud soojusenergiat.

Õhksoojuspump koosneb kahest osast. Kompressoriga välisosaga võtab välisõhku salvestunud soojusenergiat ning transpordib selle pumba siseosasse, kust puhutakse kogutud soojus ventilaatori ja suunajate abil ümbritsevasse õhku laiali. Erinevalt õhk-vesi tüüpi soojuspumbast pole õhk-õhk soojuspumbaga võimalik soojendada tarbevett ega kütta vesiradiaatoreid.

põhikütteks

– Maasoojuspumbad

– Õhk-vesi soojuspumbad

lisakütteks

Õhk-õhk soojuspumbad

jahutuseks

Õhk-õhk soojuspumbad

korduma kippuvad küsimused

Mõelda võib sellele kogu aeg, kuid enne tegutsema hakkamist tuleks kindlasti spetsialistidega nõu pidada, kuna erinevaid siseklimalahendusi on palju ja nende vahel valida on keeruline, kui erialaseid teadmisi napib.

Tehnika areneb äärmiselt kiires tempos, mistõttu efektiivsuse näitajad on oluliselt muutunud, kui võrrelda neid nende näitajatega, mis olid kümme aastat tagasi. Jah, vana radiaator hoiab maja endiselt soojana, kuid kas ka efektiivselt? Tänapäevased seadmed kulutavad küttele palju vähem energiat, mis väljendub otse igakuistes püsikuludes.

Järjest rohkem ja rohkem eelistavad inimesed sisekliima täislahendusi, kus ühte süsteemi on koos töötama pandud nii ventilatsioon, küte, jahutus kui ka päikesepaneelid. Sellised lahendused tagavad minimaalsed püsikulud maksimaalse mugavuse juures.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Oleme näinud, kui kiputakse rutakalt ostma kõige odavamat, sealjuures veendumata, et see seade üldse on võimeline soovitud hoone ära kütma. Õige valik tuleks teha koos eriala spetsialistiga, kes suudab ühe või teise lahenduse plussid ja miinused välja tuua. Kõige olulisem on arvestada seda, et soojuspump oleks õige võimsusega, sest liiga võimsa soojuspumbaga kaasnevad põhjendamatult suuremad püsikulud ja liiga väike soojuspump võib lisaks suurtele kuludele ka külmemate ilmade korral kodu külmaks jätta. Kindlasti mitte vähem tähtis on näha suurt pilti ehk siis kuidas erinevad eriosad omavahel koos töötama ja teineteist täiendama peaksid. Kõige õigem oleks enne suuremaid investeeringuid alustada eriosade projekteerimisest, et saaks paberil kõik läbi mõelda ja arvutada. Meie arvutame alati välja maja soojuskoormuse, mis välistab võimaluse eksida soojuspumba võimsuse valikul.

Soojuspumbad on teadupärast kõige efektiivsemad ja säästlikumad küttelahendused. Kindlasti ei saa siinkohal märkimata jätta, et mugavus mängib suurt rolli nende lahenduste juures. Soojuspump on täisautomaatne ning ei vaja sekkumist muul moel, kui kord aastas lasta spetsialistil süsteem ära hooldada.

Sõltub, millega võrrelda. Kui võrrelda näiteks elektriküttega, siis on sääst mõnel juhul isegi 80% ja rohkemgi. Muude liikidega on raske otsest säästu arvutada, sest inimlik faktor (puudega kütmine) on erineva hinnaga. Kuna soojuspump on täisautomaatne, siis muidu kütmisele kuluva aja saate nüüd kasulikumalt ära kasutada – aeg on meil kõigil väga kallis ja seda tagasi ei saa.

Ennekõike sobib soojuspump elamispinale, mille elanikud väärtustada vaba aega ja madalaid kulusid.

Enamlevinumad on maasoojuspump , õhk-vesisoojuspump ja õhk-õhk soojuspump.

Maasoojus ja õhk-vesi on sarnase tööpõhimõttega. Energia saadakse maa seest või õhust ning läbi soojuspumba antakse edasi veele, mis omakorda soojendab kas põrandakütet või radiaatoreid. Õhk-õhk soojuspump saab samuti oma energia õhust, kuid puhub selle läbi soojuspumba ruumi. Selle lahendusega ei ole võimalik põrandaid ega radiaatoreid soojendada.

Tasuks endale selgeks teha, et investeering tehakse pikaks ajaks (ca 20 aastat) ja ei ole mõtet kohe kiiresti otsust langetada. Mõistlik on ennast põhiasjadega kurssi viia, mida soojuspumpade puhul võrrelda ja loomulikult kaasata spetsialist, kellel on selles valdkonnas pikem kogemus ja lai silmaring.

Selles vallas käib pidev arendus ja edusammud on vägagi meeldivad. Korralik soojuspump on juba vaiksem kui tavaline külmkapp, seega ei pea muretsema, et see väga suurt müra teeks. Samuti on paljud tootjad suurt rõhku pannud disainile, et soojuspump ei peaks välimuse tõttu olema kusagil pimedas nurgas, vaid selle võib väga edukalt kokku integreerida teiste kodumasinatega.

Me ei oska kõigi eest rääkida, kuid kindlasti on seda mõistlik tellida ettevõttest, kellel on selles vallas igapäevane kogemus olemas. Aastate jooksul oleme näinud igasuguseid „huvitavaid“ paigaldusi, mis on olnud tarvis ümber teha, et soojuspump töötaks nii nagu tehase poolt ette antud on. Algne sääst odavama paigaldusega ei pruugi ennast ära tasuda, kui see hiljem ümber tuleb teha.

Meie soovitus on koduseid sisekliimaseadmeid ikkagi kord aastas hooldada lasta. Kõik mis liigub, see kulub ja regulaarselt hooldatud seadmed teenivad teid kindlasti kauem, kui hooldamata seadmed. Jällegi praktikast näited, kus hooldamata süsteemil on palju kõrgemad püsikulud, kui hooldatud süsteemil: piisab, kui nii lihtsad asjad nagu filtrid on mustad ja kohe peabki seade palju rohkem energiat kasutama.