Kvaliteetne õhk, täisväärtuslik elu!

Ligikaudu 50%

haigustest on põhjustatud halvast õhu kvaliteedist

Kuni 90%

eluajast viibime me siseruumides

Kuni 50 korda

võib siseruumide õhu kvaliteet olla välisõhust kehvem

Kuni 15%

kodudest on sellised, kus esineb allergiaga seotud probleeme

soojustagastusega ventilatsioon

Soojustagastusega ventilatsioon võimaldab korraga värske õhu, sooja ruumi ning kokkuhoiu.

Tänapäeva ehitusmaterjalid võimaldavad meil ehitada suhteliselt õhutihedaid maju. Selleks, et õhk siiski ruumides värske püsiks, peaks paigaldama ventilatsioonisüsteemi, mis tagab piisava õhuvahetuse, et meil mõnus ja mugav oleks.

Selleks, et õhu vahetusel liigset sooja mitte raisku lasta on ventilatsiooniagregaadid soojustagastusega. Ehk siis kasutatakse ära juba ruumis üles köetud õhk ruumi sisse puhutava värske õhu ette soojendamisel. See annab meile säästliku sisekliima ning mõnusa enesetunde. Ventilatsiooni tuleks kindlasti planeerida juba maja arhitektuurseid plaane välja mõeldes, et hiljem ei tekiks olukorda, kus soovitud lahendust ei ole võimalik tehniliselt lahendada.

küsi personaalne pakkumus

Ventilatsiooniseade kuivatab õhku? Enam mitte.

Lisavarustuses on võimalik saada tavalise soojusvaheti asemel niiskustagastusega (Entalpia) soojusvaheti, mis muudab süsteemi energiatagastusega ventilatsiooniks (ERV). Niiskustagastusega soojusvaheti tagastab nii soojust (efektiivsus kuni 90%) kui ka õhuniiskust (efektiivsus kuni 80%).

Niiskustagastusega soojusvaheti on sarnane tavalise soojusvahetiga, kuid plaatides on kasutatud spetsiaalset innovaatilist polümeeri membraani tehnoloogiat. See võimaldab õhuniiskusel kanduda väljatõmmatavast õhust uuesti sissepuhkeõhku. Materjal on antibakteriaalne, mis ei lase mikroobidel plaadile tekkida.

  • Talveperioodidel aitab siseruumide niiskuse langust vähendada ning mõnevõrra tõsta – niiskuse tagastus toimub väljatõmmatavast õhust. Kui tavalise soojusvaheti puhul viiakse kogu tekkinud niiskus kohe välja, kuid niiskustagastuse puhul tagastatakse osaliselt ruumidesse tagasi. Näiteks kui kasutatakse vannituba, siis seal tekkinud niiskus kantakse kogu elamupinna peale laiali, mis omakorda tõstab tuntavalt sisekliima kvaliteeti. Eriti sobilikud on need külma Eesti kliimasse, kus kütteperioodil langeb siseruumi niiskus ebamugavalt madalaks.
  • Niiskustagastusega soojusvaheti on oluliselt külmakindlam, mistõttu on ka külmumiskaitse energiatarve väiksem talveperioodidel.
  • Suveperioodidel ei lase üleliigsel niiskuse ruumidesse siseneda.
  • Niiskustagastusega soojusvahetis ei teki normaaltingimustes kondensaatvett, mistõttu ei pea seadmele paigaldama veeäravoolu.
Ventilatsioon

ÕHUVAHETUS

Sissehingamisel tarvitame ära õhus oleva hapniku, välja hingates tõuseb aga süsihappegaasi (CO2) sisaldus. Sellisel juhul õhku (st õhk milles on liigselt lõhnasid, CO2 gaasi, tolmu, niiskust, soojust jne) ei viida ruumidest välja ja tulemuseks on saastunud õhk. Selline keskkond soodustab hallituse teket (liigne niiskus), hingamisteede haiguste võimendumist ning levikut,  väsimust ja halba enesetunnet. Inimestest erituvate saasteainete eemaldamiseks vajalik õhuhulk on lisaks sellele umbes 7 l/s inimese kohta. Piisab põhiventilatsiooni õhuvahetusest 0,2 liitrit/sekundis ruutmeetri kohta. Ehk lihtsamalt öeldes, et ruumis oleks hea olla, peab kogu õhk ruumis vahetuma kahe tunni jooksul.

KOKKUHOID

Ventilatsioonisüsteemi puudumisel tõuseb oluliselt küttevajadus ehk siis kulutame küttele umbes 25-30% rohkem, kui korralikku süsteemi ei ole. See väljendub näiteks pidevalt akende avamises, et tuppa õhku juurde saada aga see õhk tuleb küttel siis kompenseerida.

SOOJUSTAGASTUSEGA NUTIKAD SÜSTEEMID

Läbi ventilatsiooni toimub maja õhuvahetus. Selleks, et väljatõmmatavat soojust mitte ära raisata ja niisama “õhku” lasta, kasutame kõrge soojustagastusega ventilatsiooniagregaate, et väljaimetav soojus uuesti maksimaalselt ära kasutada sissepuhutava, külmema õhu soojendamiseks. Ventilatsiooni on võimalik lahendada väga mitmeti, kuid kõige õigem on enne kaardistada Teie mugavussoovid ja seejärel projekteerida sobiv tehniline lahendus.

MÕÕDISTATUD JA TASAKAALUSTATUD

Ventilatsioonisüsteem peab olema paigaldusjärgselt mõõdistatud, et igasse ruumi saaks just õige kogus värsket õhku. Mõõdistamata süsteem kulutab õhuvahetuse tagamiseks liigselt energiat ja seeläbi suurenevad püsikulud. Agregaate on samuti väga erinevaid, eelkõige soojustagastusprotsendi näiteajate ja mürataseme järgi. Need on faktid, mis mõjutavad enim igapäevaelu nii kasutusmugavuse kui ka püsikulude poolest.

JAHUTUS

Läbi ventilatsiooni on võimalik ka ruume jahutada, kuid konkreetse hoone eripärad tuleb esmalt välja selgitada veendumaks, et sissepuhutavast jahedast õhust ikka piisab Teie soovide täitmiseks. Palju populaarsust on võitnud ventilatsiooni ja maakütte kombineerimisest, kus jahutuseks vajalik energia saadakse maa seest, mis on peaaegu tasuta käes.

Et oleks aega teha seda, mis elu rõõmsaks muudab, peaks kodu olema selline, et seal on mõnus olla ilma liigsete pingutusteta.

Energiastuudio pakub nutikaid täislahendusi, mis teevad kodu moodsaks ja mugavaks, säästavad pererahva aega, jõudu ja raha ning on sageli ka keskkonnale palju säästvamad kui endisaegsed energiamahukad seadmed.

Pole mõtet tellida igat seadet eraldi firmast, kui Energiastuudiost saab kõik vajalikud lahendused!

SOOVID MUUTA OMA KODU PAREMAKS? ALUSTAME!

Aitame sul muuta oma kodu hubasemaks ning säästa läbi parimate energialahenduste.