ÕHK-VESI TÜÜPI SOOJUSPUMBAD

Õhk-vesi soojuspump on parim lahendus kliendile, kes soovib küttelahenduses kasutada soojuspumpa, kuid pole võimalik olemasolevat krunti maasoojuspumba rakendamiseks kasutada.

Õhk-vesi-tüüpi soojuspump kasutab sooja tootmiseks ära välisõhku salvestunud soojusenergiat.

Õhk-vesi soojuspump on kõige keskkonnasõbralikumaid seadmeid, mida saab maja kütmiseks ja jahutamiseks kasutada. Õhk-vesi soojuspump sobib hästi põhikütteks nii eramajja kui ka korterisse ning aitab säästa küttekuludelt.

 

SOOVID MUUTA OMA KODU PAREMAKS? ALUSTAME!

Aitame sul muuta oma kodu hubasemaks ning säästa läbi parimate energialahenduste.

kaks osa

Õhk-vesi soojuspump koosneb sise- ja välisosast. Välisosa ammutab välisõhust soojusenergiat ning edastab selle siseosasse hoone küttesüsteemis ringlevale veele. Enamikel õhk-vesi-soojuspumpadel on sise- ja välisosa vahel kasutusel gaas, kuid esineb ka veel või antifriisil põhinevaid lahendusi. Viimaste puhul tuleb arvestada voolukatkestuse ajal vee külmumise ohuga.

energia välisõhust

Õhk-vesi-soojuspump ammutab energiat välisõhust nagu ka õhk-õhk-soojuspump. See tähendab, et süsteemi tõhusus sõltub välistemperatuurist. Väga külmadel päevadel kasutab soojuspump lisasoojendit tagamaks katkematu töö ka käreda pakasega.

kokkuhoid

Õhk-vesi-soojuspump tagab suurema energiasäästu kui õhk-õhk-soojuspump, seejuures on õhk-vesi-soojuspump odavam ja vähem mahukas lahendus kui maaküte. Tavaliselt säästate õhk-vesi-soojuspumbaga umbes 65-80% oma küttekuludest võrreldes elektriküttega.

küttejaotus

Eelistatud küttesüsteemiks on põrandaküte või radiaatorid. Madalama küttevee temperatuuriga süsteemides töötab soojuspump parema kasuteguriga, mille tulemusena on küttearved väiksemad ning lüheneb ka tasuvusaeg. Samuti saab õhk-vesi soojuspumbaga soojendada tarbevett.

SOOVID MUUTA OMA KODU PAREMAKS? ALUSTAME!

Aitame sul muuta oma kodu hubasemaks ning säästa läbi parimate energialahenduste.