ÕHK-VESI TÜÜPI SOOJUSPUMBAD

Õhk-vesi soojuspump on parim lahendus kliendile, kes soovib küttelahenduses kasutada soojuspumpa, kuid pole võimalik olemasolevat krunti maasoojuspumba rakendamiseks kasutada.

Õhk-vesi-tüüpi soojuspump kasutab sooja tootmiseks ära välisõhku salvestunud soojusenergiat.

Õhk-vesi soojuspump on kõige keskkonnasõbralikumaid seadmeid, mida saab maja kütmiseks ja jahutamiseks kasutada. Õhk-vesi soojuspump sobib hästi põhikütteks nii eramajja kui ka korterisse ning aitab säästa küttekuludelt.

Õhk-vesi soojuspump- Talvel kütab ning suvel jahutab.

SOOVID MUUTA OMA KODU PAREMAKS? ALUSTAME!

Aitame sul muuta oma kodu hubasemaks ning säästa läbi parimate energialahenduste.

kaks osa

Õhk-vesi soojuspump koosneb sise- ja välisosast. Välisosa ammutab välisõhust soojusenergiat ning edastab selle siseosasse hoone küttesüsteemis ringlevale veele. Enamikel õhk-vesi-soojuspumpadel on sise- ja välisosa vahel kasutusel gaas, kuid esineb ka veel või antifriisil põhinevaid lahendusi. Viimaste puhul tuleb arvestada voolukatkestuse ajal vee külmumise ohuga.

energia välisõhust

Õhk-vesi-soojuspump ammutab energiat välisõhust nagu ka õhk-õhk-soojuspump. See tähendab, et süsteemi tõhusus sõltub välistemperatuurist. Väga külmadel päevadel kasutab soojuspump lisasoojendit tagamaks katkematu töö ka käreda pakasega.

kokkuhoid

Õhk-vesi-soojuspump tagab suurema energiasäästu kui õhk-õhk-soojuspump, seejuures on õhk-vesi-soojuspump odavam ja vähem mahukas lahendus kui maaküte. Tavaliselt säästate õhk-vesi-soojuspumbaga umbes 65-80% oma küttekuludest võrreldes elektriküttega.

küttejaotus

Eelistatud küttesüsteemiks on põrandaküte või radiaatorid. Madalama küttevee temperatuuriga süsteemides töötab soojuspump parema kasuteguriga, mille tulemusena on küttearved väiksemad ning lüheneb ka tasuvusaeg. Samuti saab õhk-vesi soojuspumbaga soojendada tarbevett.

mille järgi valida õhk-vesi soojuspump?

Esmalt tuleks soojuspump õigesti dimensioneerida. Selleks soovitame kasutada spetsialistide abi. Meie niiskesse kliimasse on eelkõige sobilikumad suure aurustipinna ning laiade lamellide vahega soojuspumbad. Nii saavad tagatud harvemad sulatustsüklid ning tänu sellele on soojuspumba soojustegur oluliselt suurem.

Soojuspumpade tehnilistes andmetes näidatud soojustegur (COP) ei kajasta sulatustsüklitele kuluvat energiat. Tegemist on niiöelda varjatud kuluga, mis ilmutab end alles peale seadme lisamist süsteemi. Seega on oluline pöörata sellele nüansile tähelepanu enne, kui konkreetne seade saab välja valitud.

Kahtlemata oluline faktor on ka soojuspumba müratase. Me kõik soovime rahulikku und ning oma naabritega head läbisaamist. Küsige soojuspumpade mürataseme kohta spetsialistidelt, et ei tekiks hiljem ebameeldivaid üllatusi.

miks valida õhk-vesi soojuspump?

Õh-vesi soojuspumbad tagavad sulle madalad püsikulud olles seeläbi suuurepäraseks alternatiiviks maaküttele

INVENTER ÕHK-VESI SOOJUSPUMP ALPHA INNOTEC SPLIT

Split seeria õhk-vesi soojuspumbad varustavad hoone kütte, jahutuse ning sooja tarbeveega. Split seeria soojuspumbad on saadaval võimsusevahemikus 2 – 12 kW. Sobilik kütmisalustele pindadele kuni 200 m2.

Split seeria õhk-vesi soojuspumbad sobivad nii uusehitistesse kui ka olemasolevate küttesüsteemide renoveerimiseks.

SPLIT seeria seadmed võimaldavad nii tarbevee ettevalmistamisel kui ka küttereziimil märkimisväärselt kõrgeid pealevoolu temperatuure, mistõttu on seadmeid võimalik liita ka kõrgetemperatuurilistesse küttesüsteemidesse.

energiastuudio-alpha-innotec-õhk-vesi-soojuspumbad (1)

mugav kasutajakogemus

alpha innotec energiastuudio

SOOVID MUUTA OMA KODU PAREMAKS? ALUSTAME!

Aitame sul muuta oma kodu hubasemaks ning säästa läbi parimate energialahenduste.