Tasuta energiamärgise kampaania

Kevadise ehitamise planeerimist alusta juba varakult. Nii kasutad külma aega osavalt ära projektidokumentatsiooni ettevalmistamiseks ning sealt juba valmisprojektiga ehitajatega läbirääkimisteks optimaalseima üldehitushinna leidmiseks.

Kevadel, kui kõik korraga ehitamist alustavad, on ehitajatel sageli juba töögraafikud paigas ja nn vahele tulijatele enam parimaid tingimusi pakkuda pole võimalik. Kõige sobilikum aeg reaalseks ehitustegevuseks on kevadsuvine periood, seega aasta algus on ideaalne projekteerimistöödeks.

 

Tellimust esitades kasuta kindlasti võlusõna “ENERGIAMÄRGIS”!

TELLIDES ERIOSA PROJEKTEERIMISE ENERGIASTUUDIOST SAATE ENERGIAMÄRGISE KAUBA PEALE!

Kampaania pakkumine laieneb järgmistele töödele:

 Ventilatsioonisüsteemide projekteerimine;
– Küttesüsteemide projekteerimine;

– Hoonesisese veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine;
– Päikesepaneelide lahenduste projekteerimine.

 

Energiamärgis väljastatakse hoonele arvutatud energiatõhususarvu alusel. Energiatõhususarv kajastab hoone energiakasutust nii sisekliima tagamiseks, tarbevee soojendamiseks kui ka olme- ja muude elektriseadmete kasutamiseks. Vaata lisa Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt.

ÕIGUS KAMPAANIAPAKKUMISELE


Kampaaniapakkumise rakendamise aluseks on kampaaniaperioodil lepingu sõlmimine vähemalt 1 (ühe) eriosa projekteerimisteenuse tarbeks uue eramu ehitamisel.

Projekteerimise eelduseks on hoone arhitektuurse projekti olemasolu .dwg formaadis.

 

 • Kampaania korraldaja
  Tradewell OÜ (edaspidi “EnergiaStuudio” või “Korraldaja”), äriregistri kood 12888203; aadress: Vabaõhumuuseumi tee 4/1, 13522 Tallinn, Eesti; meiliaadress: tere(at)energiastuudio.ee; telefon: +372 5333 5761.
 • Osalemise kriteeriumid
  Kampaanias osalemiseks kasutage kampaaniakoodi “energiamärgis”.
 • Kampaania kestus
  Kampaaniaperiood on 18.01.2021 kuni 28.02.2021 (kaasa arvatud).
 • Õigus kampaaniapakkumisele
  Kampaaniapakkumise rakendamise aluseks on kampaaniaperioodil lepingu sõlmimine teenuste tarbeks uue eramu ehitamisel.
 • Lisatingimused
  Korraldaja jätab endale õiguse igal hetkel ilma eelneva teavituseta lõpetada kampaania ja peatada pakkumine vääramatu jõu (force majeure), kampaaniareeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel. Korraldaja teavitab sellest kodulehe vahendusel. Kampaaniapakkumise väärtust ei maksta osaliselt ega täielikult välja rahas ja kampaaniapakkumist ei vahetata muu asja ega teenuse vastu.
 • Kampaania reeglid puudutavad kõiki osalejaid
  Kampaania läbiviimise korra on kampaania korraldaja kehtestanud käesolevates reeglites. Kõik kampaania korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Korraldaja jätab endale õiguse kampaania reegleid muuta.
 • Kohaldatav seadus ja vaidluste lahendamine
  Reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Kõik pretensioonid kampaania korraldamise kohta tuleb saata Korraldaja meiliaadressile tere(at)energiastuudio.ee või kirjalikult Korraldajale aadressil: EnergiaStuudio, Vabaõhumuuseumi tee 4/1, 13522 Tallinn, Eesti, märgufraasiga “Energiamärgis” hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast kampaania lõppemist.