Miks just EnergiaStuudio?

EnergiaStuudio missiooniks on pakkuda kvaliteetseid tooteid ja teenuseid, mis tagavad kliendile suurema turvatunde. Väärtustame ausust, avatust ja usaldusväärset koostööd. Kasutusmugavus ja minimaalsed püsikulud on meie jaoks äärmiselt olulised faktid.

Pakkudes täislahendusi, näeme ette seoseid erinevate eriosade vahel ning läbi avatud suhtluse saame organiseerida teostuse läbimõeldult ning organiseeritult. Selliselt saame olla kindlad, et kõikide Teie hoone sisekliima mugavussoovidega on arvestatud ning need on lahendatud parimal võimalikul viisil.

EnergiaStuudio peamised tegevusalad on veevarustus, küttejaotus, ventilatsioon, soojuspumbad, päikesepaneelid. Lisaks pakume nõustamisteenust, mis aitab klientidel jõuda soovitud unistuste täitumiseni.

Miks just selline logo?

EnergiaStuudio logoks on merikarp, mis sümboliseerib võimu, iseseisvust, sõltumatust. Islandi ranniku lähedalt leitud üle 400 aastane merikarp kannab ametlikult kõige vanema looma tiitlit. Karbid, kus spiraal keerdub päripäeva ehk kellaosuti liikumissuunas, on haruldased ja pühad. Nii on ka meie logoks päripäeva keerduv karp tõstmaks esile meie erilisust. Merikarp sümbolina kannab ka pideva kasvamise ja õppimise väärtust. Suurenemiseks kasvatab merikarp enda spiraali. Nii ka meie, me ainult ei kasvata enda tugevust olemasolevates valdkondades, vaid soovime neid ka juurde lisada. Spiraal kasvab ja muutub suuremaks. Nii nagu ka meie teadmised ja kogemused. 
Lisaks käib ju elu ka spiraali mööda. Iga järgmise ringiga paremini, kõrgemale, kaugemale.

Mida me pakume?

Soojuspumbad

Soojuspump on täisautomaatne ja ei vaja omaniku poolt mingisugust sekkumist, et tuba soe oleks ja kraanist voolaks mõnusalt soe tarbevesi. Kuna enamus energia saadakse loodusest, on see siis maapõuest või otse õhust, on tegemist väga keskkonnasäästliku küttelahendusega.

päikesepaneel

Päikesepaneelide abil toodetud elektriga saab toita kasutuselolevaid eriseadmeid või teenida kasumit müües energiat välisesse elektrivõrku. Paneelide paigalduseks on mitmeid võimalusi. Enamlevinud kohad on hoonete katused, seinad ja maapinnale paigaldatavad paneelilahendused.

Küttejaotus

Soojusenergia säästlikult ruumidesse jaotamiseks kasutatakse enamasti vesipõrandakütet või
radiaatoreid. Nende mõlema puhul on väga oluline kütteprojekt, millest saadakse vajalikud lähteandmed paigaldatud süsteemi tasakaalustamiseks ning seeläbi tagatakse minimaalsed püsikulud.

soojuskiirgurid

Erineva välimusega infrapuna soojus-kiirgurid sobivad aastaringseks kasutamiseks igal terrassil. Elektriline infrapunakiirgur soojendab inimesi ja esemeid, aga mitte õhku.

ventilatsioon

Soojustagastusega ventilatsioon võimaldab korraga värske õhu, sooja ruumi ning kokkuhoiu.
Läbi ventilatsiooni toimub maja õhuvahetus. Seejuures kasutatakse väljaimetava õhu soojust ära sissepuhutava, külmema õhu soojendamiseks.

veevarustus

Veevarustuse ja kanalisatsioonitorustiku planeerimisel on oluline näha suurt pilti, mis majas toimub,
et ei tekiks ristumisi muude eriosadega, mis võivad põhjustada hiljem kulukaid ümberehitusi.

projekteerimine

Projekteerimise mõte on luua läbimõeldud ja ehituslikult teostatavad lahendused ning tagada majale parim funktsionaalsus. Projekteerimise kvaliteedist sõltuvad otseselt tehtavad
kulutused ehitusele ja hilisem sääst püsikuludelt.

hooldus

Hooldus

Seadmete pikema eluea ja suurema efektiivsuse tagamiseks on soovitatav neid regulaarselt hooldada. Näiteks hästi hooldatud soojuspumba energiatarbimise vahe võrreldes hooletusse jäetud seadmega võib olla kuni 25%.

SOOJUSPUMBAD

Soojuspump on maja süda, mis annab Teile mugava ja hubase kodusoojuse

Soojuspumbal on mitmeid omadusi ja eripärasid, mis on otseselt seotud Teie igapäeva mugavuse ja püsikuludega ning  need oleks mõistlik eriala spetsialistiga läbi arutada.

Soojuspumba valiku kõige tähtsam kriteerium on vastavus maja soojusvajadusega. Soojuspump ei tohiks olla liiga võimas ega ka liiga lahja, sest talviste külmatippude ajal võib jääda võimsusest puudu ning maja külmaks. Kui aga soojuspump on liiga võimas, on igapäeva küttekulud ebamõistlikult kõrged.

Selleks, et leida sobivaim soojuspump Teie majale, tuleb korralikult läbi arvutada maja soojuskoormused ning sealjuures personaalselt arvestades kõiki Teie tuleviku mugavussoove uuele küttesüsteemile.

Omalt poolt pakume põhjalikku konsultatisooni ja projekteerimisteenust, et kõik vajalik välja selgitada ning just Teie soovidele ja ootustele sobivaim lahendus leida.

Soojuspump on kodu süda!

KÜTTEJAOTUS

Soe kodu annab kindlustunde.

Toodetud soojusenergia tuleb kuidagi tubade vahel ära jaotada.

Enamlevinud lahendus on vesipõrandaküte. Esmapilgul tundub justkui lihtne, et torud on põranda sees ja see kütab ruume. Tegelikult on õige kütte leidmisel vaja lähtuda eelkõige Teie soovitud ruumitemperatuuridest ja ruumidepõhisest reguleerimisvõimalustest, et hiljem küte teenindaks just neid soove, mis on Teie jaoks olulised. Sealjuures ei saa ära unustada hoone enda eripärasid, et põrandast ikka piisavalt sooja tuleks, tagamaks mugav sisekliima.

Kui põrandakütet ei ole võimalik- või ei soovi paigaldada, siis teine võimalik lahendus oleks radiaatorid. Kui valida madalatemperatuurilised radiaatorid, siis on küttekulud peaaegu sama madalad kui põrandakütte puhulgi. Radiaatorite valik on vägagi personaalne, sest radiaatoritel peab olema ruumi soojuskoormusele vastav soojusväljastus ning selle saavutamiseks tuleb leida sobivad mõõdud.

Mis puudutab radiaatorite disaini, siis on valik väga suur. Meie konsultandid saavad tutvustada võimalikke tooteid ja leida just Teie hoonesse sobivaima lahenduse. Väga oluline on nii põrandakütte kui ka radiaatorkütte puhul kütteprojekt. Seda ei ole vaja üle hinnata, kuid ei saa ka alahinnata. Projektist tulevad välja kütte seadistamiseks vajalikud lähteandmed, et paigaldatud süsteem tasakaalu panna ning seeläbi maksimaalse mugavuse juures saavutada minimaalsed püsikulud. Kehvasti projekteeritud- või projekteerimata küttesüsteem võib püsikuludelt olla nii palju kehvem, et korraliku projekti raha kulutab ära juba esimese talvega

SOOJUSKIIRGURID

Soojustagastusega ventilatsioon võimaldab korraga värske õhu, sooja ruumi ning kokkuhoiu

Parim garantii õhtuseks mõnusaks äraolemiseks koduterrassil on terrassisoojendi. Võimalus on valida gaasisoojendi või erinevate elektriliste infrapunakiirgurite vahel. Dekoratiivne gaasisoojendi/valgusti annab sooja ja loob terrassil mõnusa hubase meeleolu. Elektriline infrapunakiirgur soojendab inimesi ja esemeid, aga mitte õhku. Infrapunakiirgurist eralduv soojus sarnaneb päikese soojusega. Kodustes tingimustes kasutatakse soojendeid koduterrassil, suvilates, väliköökides ja rõdudel. Infrapunakiirgurid on ka head rõskuse eemaldajad.

Soojuskiirgureid on võimalik juhtida nutiseadme või kaugjuhitava puldiga.

PÄIKESEPANEELID

Päikesepaneelide all mõistetakse tavaliselt elektrit tootvat päikeseleektrijaama, mille üks suur osa on päikesepaneelid. Seda seetõttu, et need on kõige väljapaistvamad osad. Tegelikkuses on süsteemis veel olulisi osasid. Näiteks inverter, kaablid, kaitsmed jne.

Inverteri ülesanne on päikesest tulev energia muundada meie elektrivõrgus olevaks energiaks ning selle tootmist juhtida. Selle töö tegemiseks on vaja ühendada päikesepaneelid inverteriga ja inverter omakord meie majapidamise elektrivõrguga. Ohutuse tagamiseks lisatakse süsteemi veel kaitsmed. 

Kokku pandud süsteem töötab automaatselt. Kui majapidamises on elektri tarbimine suurem kui süsteemi tootmisvõimsus antud hetkel, siis tarbitakse kogu päikesest tulev energia ära. Puuduolev osa ostetakse võrgust juurde (see on tavapärane kevadel ja sügisel). Kui majapidamises on hetketarbimine väike, siis toodetud energia ülejääk suunatakse elektrivõrku. Selle üle peab arvest kahesuunaline elektriarvesti, mille andmed on ka aluseks kliendile makstavate tasude osas.

Enamusi tänapäeva võrguinvertereid on võimalik üle interneti jälgida. Eelkõige nende toodangu tulemusi vaadata ja analüüsida. Lisaks ka vajadusel veateateid saata. See funktsionaalsus tahab töötamiseks internetiühendust. 

Mõistliku süsteemi suuruse planeerimisel aitavad EnergiaStuudio nõunikud.

Päikesepaneel
VENTILATSIOON

Soojustagastusega ventilatsioon võimaldab korraga värske õhu, sooja ruumi ning kokkuhoiu

Läbi ventilatsiooni toimub maja õhuvahetus. Selleks, et väljatõmmatavat soojust mitte ära raisata ja niisama “õhku” lasta, kasutame kõrge soojustagastusega ventilatsiooniagregaate, et väljaimetav soojus uuesti maksimaalselt ära kasutada sissepuhutava, külmema õhu soojendamiseks. Ventilatsiooni on võimalik lahendada väga mitmeti, kuid kõige õigem on enne kaardistada Teie mugavussoovid ja seejärel projekteerida sobiv tehniline lahendus.

Ventlatsioonisüsteem peab olema paigaldusjärgselt mõõdistatud, et igasse ruumi saaks just õige kogus värsket õhku. Mõõdistamata süsteem kulutab õhuvahetuse tagamiseks liigselt energiat ja seeläbi suurenevad püsikulud. Agregaate on samuti väga erinevaid, eelkõige soojustagastusprotsendi näiteajate ja mürataseme järgi. Need on faktid, mis mõjutavad enim igapäevaelu nii kasutusmugavuse kui ka püsikulude poolest.

Läbi ventilatsiooni on võimalik ka ruume jahtuada, kuid konkreetse hoone eripärad tuleb esmalt välja selgitada veendumaks, et sissepuhutavast jahedast õhust ikka piisab Teie soovide täitmiseks. Palju populaarsust on võitnud ventilatsiooni ja maakütte kombineerimisest, kus jahutuseks vajalik energia saadakse maa seest, mis on peaaegu tasuta käes.

VEEVARUSTUS
Puhas vesi on hea tervise allikas.

Veevarustuse -ja kanalisatsiooni-süsteemide terviklahendused

Majasisese reovee ja tarbevee liikumine on maja alustamise juures üks esimesi eriosasid, mis tuleb ära lahendada.  Selleks, et kõikide muude eriosadega (küte, vent,jahutus jne.), ei tekiks hiljem raskesti lahendatavaid või võimatuid ristumisi tuleks see koostöös kütte ja ventilatsiooniga projekteerida. Kuna küttel ja veel on üsna palju ühisosasid siis parima tulemuse just sedasi.

Teostame erinevaid töid välitöödest santehnika paigalduseni välja.