Terviklahendused ühest kohast

Tõenäoliselt on meil kõigil üks kaunis nägemus oma ideaalsest kodust. Kui unistamine teostuseks areneb, tervitab meid majaehitusel pikk ja põhjalik nimekiri prioriteetidest, lahendustest ning keerukatest asjaoludest. Maja kui tuumiku võib valmis ehitada, ent samaväärse tähtsusega on ka elukeskkonnale lisandväärtust andvad lahendused. 

Kui juttu tuleb kanalisatsioonist, veevärgist, küttelahendusest, ventilatsioonist või isegi taastuvenergiaga tegelemisest, siis võib mõistetavalt pilt ehituse tellija ees kirjuks kiskuda. Eriti veel siis, kui iga eelnimetatud valdkonnaga tegeleb eraldi alltöövõtja – kütteseadmed ühest kohast, veevärk teisest ning projekteerimine üldse kolmandast. 

“Vanasti oli olukord majaehituses palju keerulisem. Seinad ja aknad ei hoidnud sooja, õhk liikus pidevalt läbi. Tänapäeval on majad oluliselt tõhusamad, paremini mehhaaniliselt juhitud ja keerukamad. See nõuab aga teistmoodi lähenemist,” räägib EnergiaStuudio kommertstandri juht Kalmer Kade.

Energiastuudio südameasjaks ongi pakkuda ehitusvaldkonnas mugavaid ja selgeid terviklahendusi. Pole vahet, kas maja ehitatakse üles nullist või on see ümberehituses – kogu töö seletatakse kliendile kristallselgelt lahti ning viiakse sama kvaliteetselt läbi. Kogu protsess – nõustamine, planeerimine ning parimate lahenduste leidmine – käib läbi ühe nõuniku. Puudub stress ja pole tarvis erinevate teenusepakkujate vahel sahmida.

Kade jätkab, et Energiastuudiot võib kirjeldada ingliskeelse väljendiga one stop shop, mis kodumaiselt tõlgendub kui võtmed kätte lahendusi pakkuv ettevõte. Kuna terviklahendused moodustavad majades keerulise sõlme, on oluline, et kõik süsteemid töötaksid koos laitmatult. 

“Eraldi lahendusi jupiti kokku sobitades ei pruugi need tingimata sobida. Piisab vaid kahest eraldi töövõtjast, et juba tekiks võimalused ebakõlaks,” nendib ta.

Millega Energiastuudio abiks suudab olla?

Energiastuudio tööportfell koosneb põhiliselt küttejaotusest, soojuspumpadest, veevarustusest, ventilatsioonist, projekteerimisest ja nõustamisest. Lisaks ollakse igakülgselt valmis aitama ka päikesepaneelide teemadel.

Kliente nõustatakse ja aidatakse veel ka parimate võimalike küttelahenduste leidmisel ning küttekulude allatoomisel, küttesüsteemi valikul, õhukvaliteedi parandamise ning taastuvenergia tootmisvõimaluste tekitamise teemadel.

Kuigi ettevõttena on Energiastuudio veel võrdlemisi noor, koosneb meeskond omal alal kogenud spetsialistidest. Tehtud tööde skaala ulatub arvukatest eramajadest kuni koolide, lasteaedade ja ühiskondlike hooneteni välja. 

Ehitamisel tekkiv segadus on mõistetav, ent selle lahendamine nõuabki väärt teenusepakkujat

Moodsas ühiskonnas on probleemiks tekkinud informatsiooni üleküllus, mis ei lase kliendil alati täpselt aru saada mida ta teha soovib. Üldistavalt rääkides teavad kõik, et tähtis on soe tuba, värske õhk ning päikesepaneel katusel tähendab ka passiivse tulu teenimist. Aga kui see segada ühte patta hinnapakkumistega, eri teenusepakkujate ja lähenemistega, siis kipuvad inimesed kogu selle suure informatsiooni sisse ära eksima. 

Sellises olukorras hakkab valikute langetamisel rolli mängib kindlasti ka eelarve. “Odava hinnaga parim võimalik lahendus on ilmselgelt kõikide jaoks ideaal, ent enamasti asjad nii ei tööta. Odav lahendus ei pruugi olla olemuselt halb, ent kompromisse tehakse näiteks kõrgete kasutuskulude või kehva kasutusmugavuse arvelt,” nendib Kade.

Tark ongi seepärast teha väike lisainvesteering, mis võib kogu olukorda drastiliselt muuta. Kade selgitab, et kui keskmine terviklahendus maksab mitukümmend tuhat eurot, siis vaid mõne tuhande eurone lisainvesteering võib tähendada kardinaalselt erinevat kasutusmugavust ning ka väiksemaid elektriarveid.

Seepärast tulebki teenusepakkujalt alati kõige tõhusamat ning mõistlikumat lahendust küsida. Lisaks on tähtis, et pärast terviklahenduse integreerimist säiliks tugi ka järelteenindusel, garantiidel ning teenuste juurdeostmisel. Garantii osas tuleb Kade sõnul alati jälgida ka seda, kas see puudutab kogu lahendust või hoopis üksikuid osasid või komponente.

Energiastuudio peab sellisest käitumisest lugu ning nende tööpõld on seni olnud väga viljakas. Klientide tagasiside võib kokku võtta just eelmainitud põhimõttega: äärmiselt mugav on lasta ühel pädeval teenusepakkujal kogu terviklahendus detailide tasandil selgelt lahti seletada.