Kas maasoojuspump või õhk-vesi soojuspump?

Kumb on parem, kas maasoojuspump või õhk-vesi soojuspump? Maaküte ja õhk-vesi soojuspump on mõlemad väga hea valik!

Tegemist on säästlike lahendustega, mis kütavad sinu kodu ja soojendavad tarbevett taastuvaid allikaid kasutades. Maaküte toodab soojust maapinnast kasutades selleks vastavaid kollektoreid, et maapinda salvestunud soojust kokku koguda ja majapidamisse suunata. Õhk-vesi soojuspump toodab soojusenergia välisõhust ja suunab selle majapidamisse vee kaudu.

Soojuspumpade kasutamise erinevus tuleneb eelkõige hoonest ja seda ümbritseva ala näitajatest. 1m² köetavale pinnale vastab maakütte puhul 3,6m² vaba maapinda. Kui sellises ulatuses vaba maatükki pole võtta, tasub vaadata õhk-vesi soojuspumba poole, mis mahub ise tervenisti umbes 1m² peale ära. Erinevused tulevad sisse ka investeeringu mõttes. Maakütte puhul on esmane investeering märgatavalt suurem, kuid hilisemad kulud on võrreldes õhk-vesi soojuspumbaga väiksemad.

Maasoojuspumba kompressori eluiga on keskmiselt 20–30 aastat, kollektortorudel maa sees kuni 100 aastat. Igal juhul on tegemist pikaaegse investeeringuga, mis tasub ennast üsna ruttu ära.

Siinkohal on nutikas aga ühendust võtta meie nutikate nõunikega, kes on valmis Sind nõustama igas Eestimaa nurgas.