energiastuudio-rohetiiger

MIS ON ROHETIIGER?

Rohetiiger on koostööplatvorm, mille eesmärk on suurendada keskkonnateadlikkust ja panna alus tasakaalus majandusele, nii nagu Tiigrihüpe käivitas tehnoloogiasektori arengu. Rohetiiger koondab sektoriteülest ühiskondlikku tellimust tasakaalus majanduse saavutamiseks. Selleks koguvad ja katsetavad keskkonnasõbralikke praktikaid igas sektoris.

Taastava ja tasakaalus majanduse idee on korraldada majandus ümber nii, vähendada taastumatute ressursside kasutust, suunata enam ressursse taaskasutusse ning püüda võimalikult palju taastada looduslikke ressursse. Samas ei ole eesmärgiks kasvu peatamine, vaid majandustegevuse kooskõlla ja tasakaalu viimine looduskeskkonnaga.

Rohetiiger usub, et Eesti on parim riik uuenduslike lahenduste loomiseks ja rakendamiseks. Just eestimaalased saavad olla need, kes jõuavad tasakaalus majanduseni ja seavad end eeskujuks kõigile teistele maailmas.

ROHETIIGRI VÄÄRTUSED

Rohetiiger unistab kestlikust maailmast, mis säilitab ühiskonna heaolu, samal ajal loodust hoides ja taastades. Me tegutseme selle nimel, et maailm oleks elamisväärne ka tulevastele põlvedele.

On ehedalt julged: julgevad katsetada ja teed rajada 

Opädevad: lähtuvad teadmistest ja faktidest

On ühendavad: ehitavad sildu ja toovad ühe laua taha erinevad osapooled ning teevad kõigiga koostööd, kes soovivad liikuda tasakaalus majanduse suunas  

On tulevikku loovad: on uuendusmeelsed

Loe Rohetiigri kohta rohkem rohetiiger.ee

MIS AJENDAS ENERGIASTUUDIOT LIITUMA ROHETIIGRIGA?

Kuigi üleilmsed keskkonna- ja inimarengu probleemid kerkisid esile juba kuuekümnendatel, ei taju suurem osa inimkonnast nende tõsidust ega käitu jätkusuutliku arengu põhimõtteid järgides. Ei ole hilja loota, et inimesed hakkaksid austama seda, mis meil olemas on  ja kaitsema järelejäänut. Kõik muutused, nii positiivsed, kui ka negatiivsed mis ühiskonnas juhtuvad,  saavad alguse kellestki. Üks inimene ei suuda kõike teha, aga igaüks saab natukene midagi ära teha. Ja vahest suured ideed toovad ka suuri muutusi- seda me saame teha. 

PRIIT-RISTO LUNDEN, ENERGIASTUUDIO TEGEVJUHT

“EnergiaStuudio meeskonnale on energiasäästlikud lahendused olnud tähtsad juba aastaid. Hea meel on näha, et keskkonnasäästlik ja vastutustundlik mõttemaailm on saamas paljude jaoks elustiiliks. Näeme seda oma töös igapäevaselt just eraisikute tasandilt, kes soovivad oma vananenud, keskkonda saastvad, kallid ja ebamugavad küttelahendused välja vahetada moodsate, mugavate ja mis kõige tähtsam loodust säästvate küttelahenduste vastu. Uute eramute puhul ei ole reeglina küsimustki, millist keskkonna- ja rahakotisäästlikku lahendust soovitakse oma uues kodus näha. Lisame siia juurde veel päikesepaneelid ja saamegi juba väga keskkonnasõbraliku majapidamise, mille keskkonna jalajälg on väiksem, kui kunagi varem. Rohetiigrist kuuldes tekkis koheselt soov kampa hüpata ning koos panustada energiasäästlikuma homse nimel. Ootame pikisilmi võimalusi Rohetiigri tegemistele kaasa aidata nii nõu kui ka jõuga.”

Muutused hakkavad meist endist ja koos suudame rohkem!

Rohkem rohelisemat mõtteviisi.