ENERGIASTUUDIO – ÕIGE PARTNER NÜÜD JA TULEVIKUS!

EnergiaStuudio on kütte-, ventilatsiooni, kanal-vesi ja energiavaldkonna ehitusettevõte, kes usub pikaajalisse partnerlussuhtesse. See on põhjus, miks töötame tugevate kaubamärkidega ja teeme koostööd selliselt, et kasu saavad kõik osapooled. Kliendi probleemide ja murede lahendamine, koostöö- ja ärivõimaluste arendamine, partnerite kuulamine ning info jagamine – edu saavutmiseks kõige vajalikumad väärtused. 

Tegevusalad

Tulevik kuulub ettevõtetele, kes lisaks tihedale koostööle ka kasvavad koos. Iga äriühingu eesmärk on teenida. Kõik ettevõtted otsivad täna võimalusi kasumlikkuse kasvuks läbi tõhusamate protsesside. Parima koostöö loovad ühiselt seatud, mõistetavad ja järgitavad väärtused, vaid sellistel tingimustel on võimalik muuta harjumusi ning areneda uuele tasemele. 

Teeme alati äri nii, et see oleks kasulik igale osapoolele. Tänu sellisele hoiakule oleme pälvinud oma klientide lojaalsuse. Energiastuudio näol on Teil partner, kes ei ole keskendunud pelgalt lühiajalise vaate teostamiseks või kiirete tehingute tegemisele. Oleme edasipüüdlikud ja esitame nõudmisi, kuid meil on pikema perspektiivi fookus, mida vähesed teised selles valdkonnas omavad. 

KUIDAS SEE MULLE KASULIK ON?

Meie tugevuseks on terviklahenduste koostamine ja pakkumine lõppkliendile, mis tähendab, et on üks konkreetne laia spektriga koostööpartner.

Soojuspumbad

Soojuspump on täisautomaatne ja ei vaja omaniku poolt mingisugust sekkumist, et tuba soe oleks ja kraanist voolaks mõnusalt soe tarbevesi. Kuna enamus energia saadakse loodusest, on see siis maapõuest või otse õhust, on tegemist väga keskkonnasäästliku küttelahendusega.

päikesepaneel

Päikesepaneelide abil toodetud elektriga saab toita kasutuselolevaid eriseadmeid või teenida kasumit müües energiat välisesse elektrivõrku. Paneelide paigalduseks on mitmeid võimalusi. Enamlevinud kohad on hoonete katused, seinad ja maapinnale paigaldatavad paneelilahendused.

Küttejaotus

Soojusenergia säästlikult ruumidesse jaotamiseks kasutatakse enamasti vesipõrandakütet või radiaatoreid. Nende mõlema puhul on väga oluline kütteprojekt, millest saadakse vajalikud lähteandmed paigaldatud süsteemi tasakaalustamiseks ning seeläbi tagatakse minimaalsed püsikulud.

soojuskiirgurid

Erineva välimusega infrapuna soojus-kiirgurid sobivad aastaringseks kasutamiseks igal terrassil. Elektriline infrapunakiirgur soojendab inimesi ja esemeid, aga mitte õhku.

ventilatsioon

Soojustagastusega ventilatsioon võimaldab korraga värske õhu, sooja ruumi ning kokkuhoiu. Läbi ventilatsiooni toimub maja õhuvahetus. Seejuures kasutatakse väljaimetava õhu soojust ära sissepuhutava, külmema õhu soojendamiseks.

veevarustus

Veevarustuse ja kanalisatsioonitorustiku planeerimisel on oluline näha suurt pilti, mis majas toimub, et ei tekiks ristumisi muude eriosadega, mis võivad põhjustada hiljem kulukaid ümberehitusi.

projekteerimine

Projekteerimise mõte on luua läbimõeldud ja ehituslikult teostatavad lahendused ning tagada majale parim funktsionaalsus. Projekteerimise kvaliteedist sõltuvad otseselt tehtavad kulutused ehitusele ja hilisem sääst püsikuludelt.

hooldus

HOOLDUS

Seadmete pikema eluea ja suurema efektiivsuse tagamiseks on soovitatav neid regulaarselt hooldada. Näiteks hästi hooldatud soojuspumba energiatarbimise vahe võrreldes hooletusse jäetud seadmega võib olla kuni 25%.

Meie koostööpartneriteks on oma valdkonna parimad spetsialistid, kellega koostöös kliendile saame pakkuda parimat lisandväärtust läbi terviklahenduste. 

Tegeleme igapäevaselt sihtturunduse ja aktiivse kliendiotsinguga, mis tagab meile pideva töövoo, mida meie koostööpartnerid aitavad realiseerida. 

Energiastuudio on Teie sõber edukuse ja kasumlikkuse suurendamisel. 

KUIDAS MA SEDA TARBIDA SAAN?

Selles koostöös töötab Energiastuudio reeglina kliendi ühe põhilise peatöövõtjana, kes teostab valdava enamuse kõikidest ehitustöödest, mis jäävad ehitise vundamendist sissepoole. 

Kõiki lepingu pooli rahuldava lõpptulemuse saavutamiseks on oluline poolte ladus koostöö, vastastikune kokkulepetest kinnipidamine ja tihe kommunikatsioon. Seetõttu on oluline, et ka koostööpartner määraks omalt poolt vastutava kontaktisiku, kes hoolitseb selle eest, et koostöö sujuks ka kliendi poolt ja kliendipoolsed lepingulised kohustused oleksid samuti korrektselt täidetud.  

KELLE ?